صنایع Industry

محصولات هوا خنک آلکا (کولر هوایی) برای صنایع برق، نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی ها به منظور خنک کردن روغن، آب و انواع گاز ها با هوای محیط کاربرد دارند. همچنین بهترین گزینه برای تبادل حرارت آدیاباتیک در واحد های گازی پالایشگاه ها، رادیاتورهای آلومینیومی فین پلیت موسوم به PFHE می باشد که در مجموعه ای به نام Cold Box نصب می شوند.